ASIGURARI FACULTATIVE

  1. a) ASIGURARI DE RASPUNDERI IN CAZ DE INSOLVENTA

ROT – Asigurarea de raspundere a operatorilor de transport rutier de marfuri si persoane

Care este marimea acoperirii?

Polita acopera expunerea companiei de transport conform legislatiei in vigoare.

Care este perioada asigurarii?
In cele mai frecvente situatii, Asigurarea de raspundere a operatorilor de transport rutier de marfuri si persoane se incheie pentru o perioada de 12 luni.

Cat costa polita de asigurare?
Prima de asigurare se stabileste in functie de numarul de autovehicule, capitalul propriu al companiei, experienta si perioada asigurata.

  1. b) Asigurari contra insolventei agentiilor de turism

Agentii economici care comercializeaza pachete de servicii turistice au obligatia sa încheie polite de asigurare cu societati de asigurare privind asigurarea rambursarii cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de turisti, în cazul insolvabilitatii sau a falimentului agentiei de turism. Obiectul prezentei polite de asigurare este acoperirea de catre asigurator a riscului de neplata a debitului pe care îl are asiguratul fata de turisti (beneficiarii asigurarii), cauzat de neexecutarea integrala sau partiala a contractelor de comercializare a pachetului de servicii turistice încheiate cu acestia, în cazul insolvabilitatii sau falimentului asiguratului.

Polita de asigurare impotriva insolventei agentiei de turism este obligatorie pentru obtinerea licentei agentiei de turism.
-companiile de asigurare nu mai vor sa incheie astfel de polite, considerandu-le prea riscante.
-companiile care inca mai incheie acest tip de asigurare au crescut prima de asigurare foarte mult si au modificat regulile de acordare a acestor asigurari.
-aceasta polita de asigurare trebuie incheiata anual si este de 2 feluri: cea pentru agentiile de turism detailiste (suma asigurata 10.000 euro) si cea pentru agentiile de turism touroperatoare (suma asigurata 50.000 euro).
-prima data polita de asigurare trebuie incheiata in momentul deschiderii unei noi agentii de turism, apoi este reinnoita anual.

  1. ASIGURARI DE GARANTII

În practica economică internaţională, principalele riscuri acoperite de asigurarea de cauţiune sunt:

-garanţia de participare la licitaţii, prin care se garantează că debitorul, în cazul câştigării licitaţiei va semna contractul şi va furniza garanţia de bună execuţie. În cazul neîndeplinirii obligaţiilor, debitorul principal va pierde licitaţia în favoarea companiei clasate pe locul imediat următor, iar societatea de asigurare va plăti o indemnizaţie de despăgubire egală cu diferenţa dintre valoarea licitată de către debitorul garant şi valoarea oferită de compania căreia i s-a acordat licitaţia ulterior.

-garanţia de restituire a avansului, care se practică în cazurile în care creditorul prefinanţează debitorul prin acordarea unui avans. Se garantează, în această situaţie, rambursarea sumei plătite cu anticipaţie, printr-o cauţiune a cărei valoare scade proporţional cu valoarea lucrărilor executate, de obicei un procent lunar fix, proporţional cu valoarea lucrărilor;

-garanţia de bună execuţie a contractului garantează îndeplinirea tuturor prevederilor acestuia la termenul stabilit şi în concordanţă cu programul şi cu specificaţiile convenite prin clauze contractuale.

Subscriitorul de asigurări de garanţie (cauţiune) urmăreşte cu precădere următoarele aspecte: diversitatea obligaţiilor rezultate din contractul de bază, capacitatea debitorului principal de a face faţă obligaţiilor contractuale asumate faţă de beneficiar şi natura obligaţiilor asumate de debitor.