EXPERTIZA FINANCIAR CONTABILA

  • întocmire documentaţii pentru contractare credite de la bănci: buget venituri şi cheltuieli, cash-flow, calculul principalilor indicatori economico-financiari, etc.
  • întocmire plan de afaceri;
  • întocmire cereri de finanţare pentru accesarea fondurilor nerambursabile.