INSTRUIRE PERSONAL

  • Programe de training customizate, conforme cu nevoile specifice ale firmei, dar mai ales cu structuri clare și cu aplicabilitate imediată.
  • Evaluarea necesarului de training si de dezvoltare strategica a angajatilor are la baza cateva principii, si anume:
  • Identificarea decalajelor existente si stabilirea unui plan de dezvoltare;
  • Implementare – cursuri de training pe diferite zone identificate;
  • Evaluare – analiza progreselor realizate.
  • Si nu numai…