LEGISLATIE si LEGATURI UTILE

Legislativ

Contestatie

Conform Ghidului privind soluţionarea contestaţiilor de către intermediarii în asigurări – EIOPA, contestaţie înseamnă: o declaraţie de nemulţumire adresată unui intermediar în asigurări de către o persoană cu privire la activităţile de intermediere ale acestuia.

Ar trebui să se facă distincţie între soluţionarea contestaţiilor şi soluţionarea cererilor de despăgubire, precum şi între contestaţii şi simple cereri de executare a contractului de asigurare, de informare sau de clarificare.

Petitie

Prin petiţie se înţelege reclamaţia, cererea sau sesizarea pe care un petent (persoana fizică sau juridică incluzând autorităţi, instituţii publice central şi locale sau orice altă organizaţie legal constituită), o adresează societăţii de intermediere ( brokerului ), formulată în scris şi transmisă prin serviciul registratură prin intermediul serviciilor poştale, fax sau e-mail ori prin intermediul aplicaţiilor on-line de primire a petiţiilor şi sesizărilor şi prin care petentul îşi exprimă nemulţumirea cu privire la activitatea de intermediere în asigurări a brokerului de la care se aşteaptă în mod explicit un răspuns sau o rezoluţie.
Pentru a fi validă, o petiţie trebuie să conţină un minim de informaţii:
a) Datele minimale de identificare şi de contact ale petentului ;
b) Obiectul petiţiei inclusiv informaţiile minimale în vederea identificării situaţiei reclamate şi motivele petiţiei;
c) Data;
d) Semnătura persoanei fizice, iar în cazul persoanei juridice, ştampila firmei şi semnătura reprezentantului legal – mai puţin în cazul petiţiilor transmise prin intermediul e-mailului sau prin sistemul on-line de primire a petiţiilor.

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petentului nu se iau în considerare şi se clasează.

Etapele soluţionării petiţiilor:

 1. Petiţia poate fi transmisă:
  a) prin e-mail transmis la adresa : adikovaci@yahoo.com
  b) prin poştă sau curierat la adresa, str Fetitelor 11, Sector 3 Bucureşti
  c) prin fax, la numărul
  d) prin intermediul site-ului: www.bgaservicii.ro
  e) prin înregistrarea petiţiei la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi primirea unei solicitări ulterioare de informaţii din partea ASF.;
  f) prin înregistrarea petiţiei la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (A.N.P.C.) partea A.N.P.C.;
  g) prin înregistrarea petiţiei la Preşedinţia sau Guvernul României;
 2. Petiţiile primite vor fi înregistrate în registrul unic de petiţii al FIRMEI de către persoana desemnată în acest sens.
 3. Colectivul de analiză şi soluţionare a petiţiilor va dispune măsuri de cercetare, analiza detaliată şi rezolvare rapidă şi temeinică a tuturor aspectelor sesizate de petenţi, cu respectarea strictă a prevederilor legale, şi va elabora răspunsul final către petent, pe care îl va transmite spre aprobare conducerii executive a FIRMEI.
 4. După obţinerea aprobării de la conducerea executivă a brokerului, colectivul de analiză şi soluţionare a petiţiilor va transmite răspunsul către petent în termenul legal de maximum 30 de zile de la înregistrare.
 5. Răspunsul se comunică prin poşta/e-mail/fax, în funcţie de calea de comunicare folosită de petent.

 

Legaturi utile

http://asfromania.ro/

http://www.cnas.ro/

http://www.fgaromania.ro/

http://www.fpvs.ro/

Alte entitati

AAFBR – Asociatia Analistilor Financiar-Bancari din Romania

ADAR – Asociatia de Drept al Asigurarilor din Romania

APAPR – Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania

ApPA – Asociatia pentru Promovarea Asigurarilor

ARA – Asociatia Romana de Actuariat

BAAR – Biroul asiguratorilor de autovehicule din Romania

IAP – Institutul de Asigurari si Pensii

IMA – Institutul de Management in Asigurari

UNISCAR – Uniunea Nationala a Societatilor de Intermediere si Consultanta in Asigurari din Romania

UNSAR – Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania

 

Organizatii internationale

Association Internationale de Droit des Assurances (AIDA) (International Association of Insurance Law)

Comite Europeen des Assurance (CEA)

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

European Insurance and Pensions Committee (EIOPC)

Eurostat

Insurance Information Institute (I.I.I.)

Insurance Services Office (ISO)

International Actuarial Association (IAA)

International Association of Insurance Supervisors (IAIS)

International Monetary Fund

Life Insurance Marketing and Research Association (LIMRA)

Organisation for Economic Cooperation and Development

The Chartered Institute of Loss Adjusters (CILA)

The Chartered Insurance Institute (CII)

The Financial Stability Institute

The International Statistical Institute (ISI)

The World Bank

 

ANPC

http://www.anpc.gov.ro/