PERSONAL / SALARIZARE

Acte administrare personal (completare, emitere, înregistrare, etc..):

 • Contract individual de muncă (CIM);
 • Informări referitoare la modificarea CIM;
 • Acte adiţionale la CIM;
 • Decizii de încetare a CIM;
 • Pregatirea formularelor administrative de salarizare;
 • Inregistrarea tuturor declaratiilor fiscale privind impozitele si contributiile sociale;
 • Sprijinirea clientilor in timpul controalelor inspectoratelor teritoriale de munca si controalelor autoritatilor fiscale.
 • Intocmirea si transmiterea raportarilor statistice la cerere;
 • Intocmire fise de post si regulamente de ordine interioara la cerere.
 • Gestionare relaţie cu Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) la cerere:
 • Depunere declaraţie fiscală;
 • Înregistrare contract individual de muncă ITM/on line;
 • Înregistrare act adiţional on line;
 • Înregistrare decizie încetare contract individual de muncă on line;
 • Verificarea si arhivarea oricaror documente, cereri, copii ale certificatelor medicale, etc;
 • Elibererea, la cerere, de adeverinte pentru salariatii firmei-client, cu respectarea prevederilor legale in vigoare:
 • Adeverinţă de deduceri suplimentare;
 • Adeverinţă salariu brut/net de încadrare;
 • Adeverinţă venit pe ultimele n luni;
 • Adeverinţă de tip general pentru angajat;
 • Adeverinţă pentru medic/spital;
 • Raportari lunare;
 • Informarile necesare catre firmele-client;

Transmitere informaţii necesare pentru completare adeverinţe bănci, etc.